Våler kommune Åsnes kommune Grue kommune
   

Solørfondet – regional næringsutvikling i Solør

Solørfondet ble opprettet i 1989 og er et regionalt næringsfond for berikelse av næringslivet i Solør.  Fondet er og har vært et fruktbart samarbeid mellom de tre Solørkommunene (Våler, Åsnes og Grue) om næringsutvikling. I tillegg til å være en arena for utvikling formidles det statlige midler til tilskudd gjennom fondet. Solørfondets styre består av de tre ordførerne.

Solørfondet kan gi tilskudd innen fellessatsningsområde for Solør. Med dette menes tiltak som tydelig begunstiger og er til berikelse for alle tre kommunene. 

Solørfondets midler skal prioriteres som støtte og stimulering for søkere som ønsker å starte egen virksomhet eller utvikle eksisterende bedrift i tråd med Solørfondets satsingsområder.

Aktuelle søkere henvender seg direkte til sin hjemkommune.

Søknadsfristen for søknader til Solørfondet er 3 dager før saksbehandlermøtene som avholdes i forkant av styremøter.

 
 

Møteplan for Solørfondet 2017

  • Saksbehandlermøte onsdag 1. februar, styremøte onsdag 8. februar
  • ​Saksbehandlermøte tirsdag 18. april, styremøte onsdag 26. april
  • ​Saksbehandlermøte onsdag 14. juni, styremøte onsdag 21. juni
  • ​Saksbehandlermøte onsdag 20. september, styremøte onsdag 27. september
  • ​Saksbehandlermøte onsdag 6. desember, styremøte onsdag 13. desember
 
 
 
Det kan forekomme endringer i møteplanen.


 
Solørfondet har følgende postadresse:
Solørfondet
Negardssvingen 2
2270  FLISA
 
   

Henvendelser skjer til førstelinjetjenesten i kommunene:

Førstelinjetjenesten Grue kommune:
Astrid Østgaard, Servicetorget

astrid.ostgaard@grue.kommune.no 
Tlf.: 62 94 20 00 
 

Førstelinjetjenesten Åsnes kommune:
Solør næringshage
Anette Strand Sletmoen
anette@solornh.no
994 45 426

 

Førstelinjetjenesten Våler kommune:
Solør næringshage
Anette Strand Sletmoen
anette@solornh.no
994 45 426

Saksbehandler Grue kommune:
Haakon Gjems
haakon.gjems@grue.kommune.no 
Tlf.: 62 94 20 55
 

Saksbehandler Åsnes kommune:
Nils Lindeberg

Nils.lindeberg@asnes.kommune.no
Tlf.: 62 95 66 00
 

Saksbehandler Våler kommune:
Asgeir Rustad

asgeir.rustad@Vaaler-he.kommune.no
Tlf.: 62 42 40 16


Solørfondet:
Sekretariatet i Solørfondet
Nedgardssvingen 2
2270  FLISA 
bernt@abutvikling.no
Telefon: 97 19 54 41

Login for redigering Login for redigering