Solørfondet

Fra og med 01.01.2019 forvaltes ikke de regionale næringsfondsmidlene lenger i Solørfondet. Forvaltningen skjer i Solørkommunene og henvendelser tas direkte med den enkelt kommune.