Solørfondet – regional næringsutvikling i Solør

Solørfondet ble opprettet i 1989 og er et regionalt næringsfond for berikelse av næringslivet i Solør.  Fondet er og har vært et fruktbart samarbeid mellom de tre Solørkommunene (Våler, Åsnes og Grue) om næringsutvikling. I tillegg til å være en arena for utvikling formidles det statlige midler til tilskudd gjennom fondet. Solørfondets styre består av de tre ordførerne.

Solørfondet kan gi tilskudd innen fellessatsningsområde for Solør. Med dette menes tiltak som tydelig begunstiger og er til berikelse for alle tre kommunene. 

Solørfondets midler skal prioriteres som støtte og stimulering for søkere som ønsker å starte egen virksomhet eller utvikle eksisterende bedrift i tråd med Solørfondets satsingsområder.

Aktuelle søkere henvender seg direkte til sin hjemkommune.

Søknadsfristen for søknader til Solørfondet er 3 dager før saksbehandlermøtene som avholdes i forkant av styremøter.

 
 

Møteplan for Solørfondet 2018

  • Saksbehandlermøte 31. januar, styremøte 7. februar
  • Saksbehandlermøte 17. april, styremøte 25. april
  • Saksbehandlermøte 13. juni, styremøte 20. juni
  • Saksbehandlermøte 19. september, styremøte 26. september
  • Saksbehandlermøte 5. desember, styremøte 12. desember
 
Det kan forekomme endringer i møteplanen.


 
Solørfondet har følgende postadresse:
Solørfondet
Negardssvingen 2
2270  FLISA
 
Fant du det du lette etter?