Våler kommune Åsnes kommune Grue kommune
   

Info og retningslinjer

Alle søknader må fra 2017 sendes inn via nettstedet www.regionalforvaltning.no

 • Søker må først registrere bruker som organisasjon, deretter søke opp Solørfondet og utarbeide søknad
 • Budsjett må legges ved søknaden
 • Solørfondet kan ikke bevilge tilskudd under kr 25.000

SOLØRFONDET - retningslinjer
 

Saksområder som Solørfondet skal ha fokus på:

 • Prosjektene/tiltakene skal i hovedsak være fellessatsningsområde for Solør. Med dette menes tiltak som tydelig begunstiger og er til berikelse for alle tre kommunene.
 • For årene 2016 – 2017 prioriterer Solørfondet primært å gi tilskudd til:
  • Opplevelser og reiseliv
  • Knoppskyting og foredling med basis i råstoff fra Solør, samt bioøkonomi
  • Kompetansehevende tiltak, nettverksbygging og markedsføring innen regionens næringer
  • Netthandel og nettbaserte tjenester
  • Arbeid for forbedring av infrastruktur
  • Entreprenørskap blant barn, unge, kvinner og innvandrere
 • Innenfor Solørfondets ramme kan det også gis støtte til prosjekter innenfor den enkelte kommune, hovedsakelig innen for de ovennevnte satsingsområdene.

 


Startstøtte/tilskudd

 • Tilskuddene til foretak/bedrifter gis primært til:
  • Bedriftsutvikling: forprosjektering/planlegging, produktutvikling, markedsundersøkelse, kompetanseheving og nettverksbygging.
   Det gis ikke tilskudd til ordinær drift.
    
  • Investeringer: Det kan gis investeringstilskudd etter nærmere avklaring med Solørfondet. 
   Det gis ikke tilskudd til lett omsettelige driftsmidler som IT-utstyr, motorkjøretøy etc.
    
 • Søknadene skal inneholde:
  • Kort om personen(e) bak etableringen, organisasjonsnummer, idé, produkt, marked, opplæringsbehov, kunder, konkurrenter, hindringer, fortrinn, medhjelpere, konsulenthjelp o.l.
  • Driftsbudsjett, spesifisert kapitalbehov og finansieringsplan. Eget arbeid kan inkluderes i søknadens kapitalbehov og finansieringsplan og maksimal timesats som kan benyttes er på kr 350.
  • Er selskapet i drift, skal det siste årets regnskap legges ved
    
 • Solørfondets midler skal prioriteres som støtte og stimulering for søkere som ønsker å starte egen virksomhet eller utvikle eksisterende bedrift i tråd med Solørfondets satsingsområder.
 • Søknadene behandles i Solørfondets styremøter og saksbehandlermøter. Som oftest avholdes styremøter en gang i kvartalet. Saksbehandlermøter avholdes etter behov i forhold til styremøter.
 • Saksbehandlermøter har en bevilgningsramme på maksimalt kr 30.000 pr søknad. Saksbehandlermøtet har fullmakt til å gi avslag. Saker hvor større tildelingsbeløp er aktuelt, tvilstilfeller og saker av prinsipiell art behandles i styremøter.
 • Førstelinjetjenesten eller en saksbehandler i den enkelte kommune kan veilede aktuelle søkere, men søkerne må selv fylle ut søknaden.
 • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
 • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
Krever innlogging: Valgfri innlogging til: {{skjemainfo.SkjemaNavn}}
 • {{sprakVariabler[innlogging.InnloggingsTekst]}}
{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}} hjelp

{{sprakVariabler['InnloggingWizardInnloggingTooltip']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardInnloggingTooltipUtenMinId']}}


{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*Epostadressen er ikke registrert

Du vil straks motta en e-post med kode. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

Du vil snart motta en e-post med informasjon om aktivering av brukerkontoen din. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

Kontoen din er nå aktivert, trykk på knappen under for å gå videre til skjemaet

Aktiveringslenken du har trykket på er ikke lengre gyldig

   

Henvendelser skjer til førstelinjetjenesten i kommunene:

Førstelinjetjenesten Grue kommune:
Astrid Østgaard, Servicetorget

astrid.ostgaard@grue.kommune.no 
Tlf.: 62 94 20 00 
 

Førstelinjetjenesten Åsnes kommune:
Solør næringshage
Anette Strand Sletmoen
anette@solornh.no
994 45 426

 

Førstelinjetjenesten Våler kommune:
Solør næringshage
Anette Strand Sletmoen
anette@solornh.no
994 45 426

Saksbehandler Grue kommune:
Haakon Gjems
haakon.gjems@grue.kommune.no 
Tlf.: 62 94 20 55
 

Saksbehandler Åsnes kommune:
Nils Lindeberg

Nils.lindeberg@asnes.kommune.no
Tlf.: 62 95 66 00
 

Saksbehandler Våler kommune:
Asgeir Rustad

asgeir.rustad@Vaaler-he.kommune.no
Tlf.: 62 42 40 16


Solørfondet:
Sekretariatet i Solørfondet
Nedgardssvingen 2
2270  FLISA 
bernt@abutvikling.no
Telefon: 97 19 54 41

Login for redigering Login for redigering